การเกษตรข่าวทั่วไปข่าวบันเทิง

ข่าวดีสำหรับ เกษตรกร ! ครม. มีมติพักชำระหนี้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟู เฉพาะลูกหนี้ ธ.ก.ส. 3.6 หมื่นราย

ครม. มีมติพักชำระหนี้เงินต้น ร้อยละ 50 และพักชำระดอกเบี้ยทั้งหมด ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู เฉพาะลูกหนี้ ธ.ก.ส 3.6 หมื่นราย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการพักหนี้เงินต้น ร้อยละ 50 ของมูลหนี้ และพักชำระดอกเบี้ยทั้งหมด ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.) จำนวน 36,605 ราย วงเงิน 6,382 ล้านบาท ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้เงินต้นครึ่งหนึ่งให้เกษตรกรผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตรา MRR-3 และเมื่อเกษตรกรผ่อนชำระหนี้จนครบแล้ว ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้ยกดอกเบี้ยที่พักไว้ ส่วนเงินต้นที่เหลืออยู่อีกครึ่งก็ให้เกษตรกรให้มาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ใส่ความเห็น