สินเชื่อลงทุนค้าขาย สมัครง่ายยืมได้เลย 2 เเสนบาท

สินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจ

 

สินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสินเป็นหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยเหลือ

ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้เงินทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินก้อนไปลงทุนค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย

ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดีสำหรับประชาชนที่ต้องการเงินทุนต่างๆ สลัดรายละเอียดย่อยของสินเชื่อประชาชนสุขใจ สินเชื่อถูกกฎหมายจากทางธนาคารออมสินซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพอิสระธุรกิจต่างๆเพื่อทดแทน

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนแล้วไปกู้หนี้นอกระบบมาทำให้ดอกเบี้ยแพงเพราะว่าเงินนอกระบบนั้นเข้าถึงง่ายทางธนาคารจึงมีสินเชื่อตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและทดแทนกับการกู้ยืมในนอกระบบ สินเชื่อประชาชนสุขใจก็ได้ปล่อยกู้เงินตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 200, 000บาท ตามกำลังในการชำระของแต่ละท่านโดยยอดรวมในการกู้หรือในการขอสัญญากู้ยืมจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อราย

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 36 งวดจนถึง 120 งวดเลยทีเดียวซึ่งก็มีระยะเวลาที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ผ่อนชำระคืนโดยไม่ต้องเร่งรีบเหมือนหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสำหรับโครงการนี้ ก็จะมีอัตราคิดดอกเบี้ยคงที่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเท่านั้น

 

อ่าน >> สินเชื่อเงินให้กู้ยืมพรอมิส กู้ 300000 มีเงินเดือนแค่ 6000 ก็ยื่นกู้ได้

 

ในด้านรายละเอียดการสมัคร หรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร

ข้อ 1 ต้องเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือรายย่อยหรือสินค้าเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย
ข้อ 2 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่สำคัญคือไม่ให้เกิน 60 ปี
ข้อ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นอยู่อาศัยแน่นอนซึ่งเป็นที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเมื่อมีพนักงานออกนอกพื้น
ข้อ 4 มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคารซึ่งตรงนี้จะอยู่ในการพิจารณาของธนาคาร
ข้อ 5 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร อันนี้ถือว่าสำคัญ
หากประชาชนท่านใดสนใจกับสินเชื่อนี้หรือต้องการเงินก็สักก้อนเพื่อประกอบอาชีพค้าขายก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้ๆบ้านท่าน

 

>> อ่าน ข่าวสาร สินเชื่อ เงินให้ยืม ฉุกเฉิน อื่นๆ
คลิกที่นี่ <<

ใส่ความเห็น