ครม.อนุมัติแล้ว แจกเงิน 7,000 บาท “เราชนะ” รอบใหม่ ได้ถึง 30 มิ.ย.64 แต่ไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่ม

ครม.อนุมัติแล้วแจกเงิน เราชนะ รอบใหม่ 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน

 

และสำหรับผู้ที่ได้รอบแรกแล้ว จะขยายระยะเวลาใช้วงเงิน เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ รอบใหม่

-มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่19 มกราคม64
-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
-ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

 

 – วิธีสมัครสินเชื่อออมสินสุขใจ ให้ยืมก่อน ขึ้นต่ำ 50,000 คืนทีหลัง ทุกอาชีพ –

 

ส่วนโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 รอข้อสรุป

ส่วนคนที่เคยได้เราชนะ และม.33 แล้ว รอลุ้นว่าจะมีวงเงินเพิ่มให้อีกหรือไม่

ล่าสุด !! (22 เม.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการเราชนะว่า รัฐบาลไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม

ก่อนหน้านี้ ครม.ได้เคยมีมติอนุมัติจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน แต่เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจริงมีมากกว่าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการเราชนะให้เป็นประมาณ 33.5 ล้านคน เนื่องจากมีผู้รับสิทธิสูงกว่ากรอบเดิมที่วางไว้

กระทรวงการคลังจึงได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มในโครงการเราชนะแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 2564 จากเดิมที่ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564 และให้กระทรวงการคลังพิจารณาผลการทบทวนสิทธิให้เสร็จสิ้นภายใน 13 พ.ค. 64 ด้วย

 

อ่าน ข่าวสินเชื่อ เงิน ฉุกเฉินอื่นๆ คลิกที่นี่

 

ใส่ความเห็น