ออมสิน ให้กู้รอบใหม่ 5 หมื่น เห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วยหรือไม่ ออมสิน ให้กู้รอบใหม่ 5 หมื่น

 

จากสถานการณ์ การ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค วิ ด –  1 9 ระลอกใหม่ (รอบ 3 ) ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้  แน่นอน มันส่งผลกระทบต่อประชาชน ในเรื่องของ รายได้  โดยเฉพาะ คนที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย บริการ และอื่นๆ  แต่ทะว่า ยังไม่มี ข่าวสาร เรื่องของ การเยียวใด ๆ จากทางรัฐบาล หรือ สถาบันการเงิน ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และ ออกมาตรการเยียวยา ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์ดังหล่าว  จึงอยากขอความคิดเห็นจาก เพื่อนๆ ที่ กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ว่า ทุกๆ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ที่อยากให้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย เฉพาะ ทางสถาบันการเงิน อย่างเช่น  ธนาคาทรออมสิน ที่ทุกครั้ง ประชาชนเดือดร้อน จะมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทุกครั้ง โดย  ออกโครงการดี ๆ อย่างเช่น  โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ที่ช่วยให้ประชาชนได้มีโอากาส ลืมตา อ้าปาก ได้มีเงินทุน ในการทำมาหากิน  เอาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

โดยที่ผ่าน ครั้งก่อนหน้า ทาง ธนาคาร ออมสินได้มี โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ดังนี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้ 5 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำประกัน รอบ 2 ผ่านแอพ MyMo ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับเกณฑ์อนุมัติง่ายขึ้น

ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

– วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
– ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
– หลักประกัน : ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
– การชำระหนี้ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
– อัตราดอกเบี้ย : 0.35% ต่อเดือน
– เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

โดย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

การสมัครขอสินเชื่อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

การแจ้งผลการพิจารณา

ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

หากทุกท่าน เห็นว่า ทางธนามคารออมสิน  ควรมีการเปิด โครงการ ดี ๆ แบบนี้อีก สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ครับ

ใส่ความเห็น