หมอใจบุญ เปิดรับบริจาคชุดนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่ฐานะยากจน

หมอใจบุญ เปิดรับบริจาคชุดนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่ฐานะยากจน แต่ปีนี้คนบริจาคน้อย จากผลกระทบโควิด19 ปีนี้คนบริจาคน้อยกว่าทุกปีแค่ร้อยละ30 จึงต้องขอซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ชื่นชมคุณหมอใจบุญ เปิดรับบริจาคชุดนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่ฐานะยากจน ก่อนเปิดเทอม แต่ปีนี้คนบริจาคน้อย จากผลกระทบโควิด19 ปีนี้คนบริจาคน้อยกว่าทุกปีแค่ร้อยละ30 จึงต้องขอซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ที่คลินิกหมอสมเกียรติ ถนนมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีการเปิดรับบริจาค เสื้อผ้าชุดนักเรียน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กเรียนเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี ประชาชน ทยอยนำเสื้อผ้าชุดนักเรียนมา บริจาคต่อเนื่อง แต่ปีนี้ ยอดบริจาคน้อย เพียงแค่ร้อยละ 30 จึงต้องขอประกาศซื้อ ชุดเก่าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ได้รับการชื่นชมจากประชาชนจำนวนมาก นอกจากนี้ ในคลินิกหมอสมกียรติยังมีหนังสือ ให้ยืมอ่านอีกด้วย

นายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ เจ้าของคลินิก หมอสมเกียรติ เปิดเผยว่า ทุกปี ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ตนจะเปิดรรับริจาคเสื้อผ้าชุดนักเรียน เก่าเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งก่อนเปิดเทอม จะพบว่ามีเด็กยากที่ไม่มีชุดหลายราย เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งทำติดต่อกันมา 4-5 ปีแล้ว แต่ปีนี้พบว่า มีเสื้อผ้ามาบริจาคน้อยกว่าทุกปี เชื่อว่าเกิดจากผลกระทบ จากวิกตโควิด19 จึงได้ประกาศขอซื้อชุดนักเรียนเก่า มาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะซื้อในราคาถูก เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางให้ผู้ที่นำมาบริจาค อย่างไรก็ตามในปีนี้ พบว่ายอดบริจาคน้อยกว่าทุกปี เพียงร้อยละ70 เชื่อว่า มาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สำหรับนายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ ได้รับการยกย่องชื่นชมว่าเป็นหมอใจบุญ ที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์ สำหรับคนไข้ที่มีฐานนะยากจน จะทำการรักษาฟรี หรือจ่ายเฉพาะเท่าทีมี ซึ่งทำติดต่อกันมากว่า 30 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

ใส่ความเห็น