เมื่อคุณทำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หาย ให้รีบทำ ดังนี้

วิธีการดำเนินการ เมื่อทำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หาย

 

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูญหายคุณจะต้องติดต่ออายัดบัตรก่อนค่ะการอายัดบัตรสามารถติดต่อได้ดังนี้    

1.Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 2345 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เสียค่าบริการตามปกติ)

2.กรณีอายัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินคงเหลือในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้ผู้ถือบัตรติดต่อ Call Center บมจ.ธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระงับการใช้วงเงินในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

และกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหายเกิดจากผู้มีสิทธิเอง หรือชำรุดที่เกิดจากการใช้งานของผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

โดยผู้มีสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
 

1.บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 50 บาท

2.บัตร Hybrid 2 Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 100 บาท

 

 

หมายเหตุ : กรณีสูญหายให้ผู้ถือบัตรทำการอายัดบัตรก่อน และดำเนินการแจ้งความ จากนั้นนำใบแจ้งความไปติดต่อที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

แหล่งที่มา: Cr.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใส่ความเห็น