ออมสิน ให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาชีพอิสระ 10000 บาท

สินเชื่อ เงินกู้ ธนาคารออมสิน สำหรับ อาชีพอิสระ

ลงทะเบียน รับเงิน 10,000 บาท จาก สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาชีพอิสระ

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

**อ่าน >  SCB ให้สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 อนุมัติไวใน 15 นาที ไม่ต้องค้ำ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร  (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563  หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

**อ่าน  > ธนาคารออมสิน ใจดี ให้กู้ยืมคนละ 500,000 บาท

วิธีการรับเงินกู้

 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้
 • จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
  ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)  เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ หรือ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

อ่านเสร็จแล้ว ถ้าพร้อม กด ลงทะเบียน สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้เลยครับ

>> คลิก ลงทะเบียน

สรุปส่งท้าย 

สำหรับบรรยากาศในการลงทะเบียนวันแรก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง เมื่อกดเข้าไปแล้วไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เพราะโหลดหน้าเว็บไซต์ไม่ขึ้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งจึงเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงปัญหาในการลงทะเบียน ผ่านแฟนเพจ GSB Society

ใส่ความเห็น