วิธีรับเงิน 15,000 ประกันสังคม โอนให้ครั้งเดียว

จ่ายเงินชดเชยรอบนี้ เป็นการจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ต้องหยุดงานชั่วคราว และยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคม รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินรวดเดียว ภายในเดือนสิงหาคมนี้

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า…..

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เคยไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ กรณีต้องหยุดงาน จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งนายจ้างได้สั่งให้หยุดงานชั่วคราว และไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง จึงเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

แต่ว่าหลังจากนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมที่จะจ่ายเงินชดเชยให้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการรอเงินงบประมาณโอนมาจากกระทรวงการคลังกว่า 890 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จำนวน 59,776 คน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับเงิน

ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินชดเชย เยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องหยุดงานเหมือนกัน แต่เป็นกลุ่มที่ทำงานมาเกิน 6 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 62 % ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้จ่ายให้ แต่สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ทำงานไม่ถึง 6 เดือน จึงไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

ใส่ความเห็น