สอน ลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉินผ่าน LINE ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ก็กู้ได้

ข่าวดีสำหรับเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกร เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% หรือเพียงแค่ 10 บาท! โดยผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส “โควิด-19” โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส.” มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มเพื่อน กับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น

2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส.” แล้วกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด (เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป)

 

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

 

3. จากนั้นรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้

-บัตรประชาชนตัวจริง
-หมายเลขโทรศัพท์
-สำเนาบัตรประชาชน

4. จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย

(โดยเริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 2563)

5. ธนาคารจะแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 มีดังนี้

1. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

2. เป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

 

ใส่ความเห็น