วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ อ้างพิษโควิด ปิดนาน ขาดรายได้

“วุฒิศักดิ์คลินิก” คลินิกความงามชื่อดัง เจ้าของสโลแกน “เพราะความสวยรอไม่ได้” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล หลังบริษัทแม่เลื่อนส่งงบการเงินไตรมาสแรกที่ผ่านมา 2 รอบ เหตุโดนผลกระทบหนักจากโควิด-19 ปิดสาขานาน ขาดรายได้ พนักงานบัญชีลาออกทั้งชุด

รายงานจากเฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์สเตตัสระบุว่า วุฒิศักดิ์คลินิก ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย โดยศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

พร้อมลงภาพถ่ายหนังสือประกาศของศาลล้มละลายกลาง ระบุว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล เนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยศาลฯ ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ไม่นานมานี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) บริษัทแม่ของวุฒิศักดิ์คลินิก ได้แจ้งขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยสาระสำคัญ อ้างถึง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (WCIG)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 จากการถูกสั่งปิดสาขาตามมาตรการของรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย WCIG มีสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า 17 สาขา จากทั้งหมด 19 สาขา

ซึ่งระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม วุฒิศักดิ์คลินิกจึงมีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และรายการทางธุรกิจ ตลอดจนการปิดคลินิกทุกสาขาเป็นเวลานาน ทำให้ขาดรายได้จากการให้บริการอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง อันเป็นเหตุให้พนักงานลาออก ประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากร โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งลาออกทั้งมด

อีกทั้งระหว่างเดือนเมษายน WCIG มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ ซึ่งหลังจากได้มีการประเมิณสถานภาพของกิจการแล้ว คณะกรรมการชุดใหม่จึงยื่นฟื้นฟูกิจการของ WCIG ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดย WCIG (ในฐานะลูกหนี้) ซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้วเมื่อ 27 เมษายน 2563 และกำหนดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : ประชาชาติธุรกิจ

ใส่ความเห็น