ทาง MEA เตือน ผู้แอบอ้างเป็นตัวแทน ล้างแอร์-ให้บริการด้านไฟฟ้า

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้แอบอ้างหรือการโฆษณาเป็นตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศและให้บริการด้านไฟฟ้านั้น อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโครงการของ MEA จึงขอยืนยันว่า ในขณะนี้ MEA ได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนประจำปี 2563 แล้ว มีเพียงการทยอยดำเนินการล้างแอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น และสำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน ประจำปี 2564 ยังไม่มีการเปิดรับสมัครแต่อย่างใด

 

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างการให้บริการล้างแอร์ในนามโครงการของการไฟฟ้า รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้าต่าง ๆ หรือการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ MEA การแสดงบัตรพนักงานปลอม ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใช้ใบเสร็จปลอม เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้ากับกลุ่มมิจฉาชีพโดยตรง หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินได้

 

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนนั้น MEA จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ ผ่าน MEA Smart Life Application เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง ยืนยันว่า MEA ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ MEA หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง

 

โดยปัจจุบัน MEA ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ MEA และศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน บริการหักบัญชีธนาคาร บริการหักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทางตู้ ATM ชำระผ่านทาง Internet Banking, Mobile Banking, Mobile Phone อื่น ๆ หรือชำระผ่านช่องทางที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ฟรี ได้ที่ App Store และ Google play

 

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
Twitter : @mea_news
Line@ : @meathailand

รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ใส่ความเห็น