สรุปมาให้แล้ว บัตรคนจน เฮเลย จ่ายเยียวยา 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน ใครที่มีสิทธิ์บ้าง

ครม. มีมติ จ่ายเงินเยียวยา โควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน คนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน ระบบจะเพิ่มวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน ใครที่มีสิทธิ์บ้าง เช็กเลย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยา โควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เริ่มจ่ายตั้งแต่ตอนไหน

จะได้ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยสิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมนั้น รัฐบาลจะจ่ายย้อนหลังให้

 

จะได้รับเงินเท่าไร

จะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทันที ท่านไม่ต้องมาลงทะเบียนแต่อย่างใด

หากเคยได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเยียวยาอื่น ๆ จะมีสิทธิ์ได้เงินก้อนนี้หรือไม่

ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โควิด 19 อื่น ๆ มาก่อน เช่น โครงการเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5,000 เป็นต้น

 

มีคนที่ได้รับเงินทั้งหมดกี่คน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกั บกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วซึ่งปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งสิ้น 13.4 ล้านคน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง แล้ว จำนวน 5.69 ล้านคน (สัดส่วน 41%)

2. กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว จำนวน 3.54 ล้านคน (สัดส่วน 25%)

3. กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แล้ว จำนวน 2.1 ล้านคน (สัดส่วน 16%)

4. กลุ่มเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวน 0.76 ล้านคน (สัดส่วน 6%)

5. กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 0.5 ล้านคน (สัดส่วน 4%)

ซึ่งเมื่อตรวจสอบทั้งหมดจะเหลือได้ผู้รับสิทธิ์ในโครงการนี้จำนวน 1,164,222 คน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐ และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น