กสิกรไทย ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 เอกสารง่าย ไม่ต้องค้ำ

สถานการณ์ที่กำลังเผชิญในตอนนี้ ทำให้หลายธนาคารได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งธนาคารกสิกรก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดยได้ออกสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ประสบปัญห า

ซึ่งผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้รายละ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กราย หนึ่ง ได้โพสต์บอกว่า

“ไปกู้ธนาคารกสิกรมา ได้เงิน 50,000 บาท เราเป็นเเม่ค้า ทางธนาคารเอาเเค่บันชีย้อนหลัง 6 เดือน กับสำเนาบัตรประชาชน ไม่มีคนค้ำค่ะ เราสมัครผ่านออนไลน์ค่ะ”

 

 

สำหรับรายละเอียดการสมัครนั้น มีดังนี้

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระเเล้วต้องไ ม่ เกิน 70 ปี

-ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

-ต้องมีอายุงานไ ม่ น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันเเล้ว)

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติ ดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไ ม่ หมดอายุ หรือ

-สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

-เอกสารเเสดงรายได้ (เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-สลิปเงิ น เดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน)

-หนังสือรับรองเงิ น เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิเเบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิ น)

-กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่ น ค่าล่ ว ง เวลา เป็นต้น

-ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

-กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสาร เเสดงรายได้

 

ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ใส่ความเห็น