เงินเยียวยาเกษตรกร เกษตรกรให้เข้าไปใส่ข้อมูลโดยด่วน ถ้ายังไม่ได้กรอก ไม่งั้น อดได้เงิน

www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. โอนเงินให้ เกษตรกรไม่ได้ เพราะไม่พบข้อมูลบัญชีธนาคาร – ชี้ตอนนี้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว

กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ติดปัญหาในการโอนเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกร เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้แจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารขณะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

อีกกว่า 256,802 ราย ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเข้าไปใส่ข้อมูลโดยด่วน จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. เพื่อจะสามารถรับเงินโอนได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่หากเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ก็จะทําให้การโอนเงินเข้าบัญชีมีความรวดเร็วมากขึ้น

ส่วนความคืบหน้าการอุทธรณ์นั้น ขณะนี้มีหน่วยงานในพื้นที่ดําเนินการรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2563 แล้วทั้งสิ้น 19,961 ราย จํานวน 20,177 เรื่อง แบ่งเป็น

– กรมส่งเสริมการเกษตร 18,242 เรื่อง
– กรมปศุสัตว์ 1,308 เรื่อง
– กรมประมง 377 เรื่อง
– การยางแห่งประเทศไทย 209 เรื่อง
– สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 32 เรื่อง
– กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง
– กรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง

โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 774 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของ หน่วยงานรับผิดชอบ 18,062 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,341 เรื่อง

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

ใส่ความเห็น