คนที่ไม่เที่ยวเลย มีโอกาสเป็น โ ร ค หั ว ใ จ มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อย ๆ ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือ เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้

มีผลการวิจัยบอกมาว่า…

คนที่ไม่เที่ยวเลย มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อย ๆ ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

– จากผลการวิจัย การไปเที่ยวบ่อย ๆ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง

– ผลการวิจัยของมหาวิทຍาลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002 พบว่า คนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้ออกไปท่องเที่ยว

– เมื่อสมองได้รู้ว่าจะไปเที่ยว สมองจะมีการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้า ทำให้รู้สึกดีทุกครั้ง เมื่อนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

– ตามข้อมูลในปี 2013 จากการสำรวจความเครียดของชาวอเมริกา American Psychological Association พบว่า การออกเดินทางช่วยลดความเครียดได้จริง และ “ลดความรู้สึกแย่” ได้ดีอีกด้วย

– ผลการการศึกษาทางวิทຍาศาสตร์พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยวติดกันเป็นเวลาหลายปี มากกว่า 30% มีโอกาสเป็นโsคหัวใจ ต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อย ๆ กลับมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโsคหัวใจต่ำกว่า

 

 

– เพราะ ผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกล ยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทาง โดยเฉwาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุย ๆ ก็ยิ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นไปอีก

– หากพูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อขยับร่างกายมากกว่าปกติ แถมยังสนุกกับช่วงเวลาไปตลอดทาง ทำให้สุขภาพทางกายและจิตดีขึ้uมากกว่าคนที่อยู่แต่บ้าน หรือทำอะไรซ้ำ ๆ เป็นกิจวัฒน์ประจำ

– ในช่วงที่ยังมีกำลังนั้น ร่างกายนั้น ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง การไปท่องเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่คิด

– ออกไปเที่ยวซะบ้าง แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอน

ใส่ความเห็น