พระคาถาเรียกเงิน สวดแล้วดี สวดแล้วเฮงตอนรับปีใหม่…ไม่เชื่อต้องลอง

**มีคลิปวีดีโอ วิธีสวดพระคาถาเรียกเงินด้านล่าง

คาถามหาเศรษฐี (สวด 5 จบ, 7 จบ, 9 จบ ทุกวัน)

จัตตาโร สติปัฎฐานา

จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

****************************************

คาถาเจริญโภคทรัพย์ (สวดทุกวัน)

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง

มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

****************************************

คาถาเรียกทรัพย์ (สวดทุกวัน)

นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร

สุวัณณะมามา โภชนะมามา

วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม

****************************************

พระคาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ

นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ

พุทธัสสะ สะวาโหม

****************************************

คาถาคนจะรวย (สวด 3 จบ)

เวทาสากุ กุสาทาเว

ทายะสาตะ ตะสายะทา

ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

****************************************

คาถามหาลาภ เรียกลาภ

นะโมสามจบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา

พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา

เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ

อิติมีมา นะมามิหัง

คลิปวีดีโอ พระคาถาเรียกเงิน

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TLAJZ8-r9HI

ใส่ความเห็น