ข่าวทั่วไปข่าวบันเทิง

เด็กจบใหม่ตกงาน สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ตกงานหนักมาก

นายจ้าง ผู้ประกอบการ รับเด็กจบใหม่มี.ค.60สภาองค์การนายจ้างฯ-ส.อ.ท.จี้รัฐเร่งปฏิรูปการศึกษาเร่งด่วนพร้อมกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาส่งลูกเรียนสายอาชีพเพิ่ม เผยนวัตกรรมทำอาชีพหลายอย่างเป็นอาชีพเสี่ยง


จำนวน 2.1 แสนคนเตรียมเตะฝุ่นเพิ่มอีกโดยเฉพาะพวกที่จบปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ส่วนปวช. ปวส.หายห่วง

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า ปี 2560 การจ้างงานภาพรวมของไทยจะปรับเพิ่มขึ้นจากปีนี้เนื่องจากอัตราว่างงานของไทยยังคงอยู่ระดับต่ำแต่สิ่งที่ต้องติดตามคือนักศึกษาจบใหม่ที่จะมีเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นเดือนมี.ค. 60 ประมาณ 2.1 แสนคนโดยแรงงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าจะประสบปัญหาภาวะตกงานโดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีสายสังคม ดังนั้นหากภาครัฐกำหนดนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องกำหนดแผนพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดรับกับความต้องการตลาด

” แรงงานตกงานของไทยรวมเดือนต.ค.59 อยู่ที่ 4.67 แสนคนคาดว่าปีหน้าเมื่อเด็กจบใหม่เพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็จะตกงานเพิ่มโดยเฉพาะปริญญาตรีที่ไม่ใช่สายเฉพาะทางหรือวิชาชีพเช่น สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ขณะที่ระดับอาชีวะที่จบสายช่างยังเป็นที่ต้องการตลาดสูงและยังขาดอยู่มาก”นายธนิตกล่าว

สำหรับทิศทางแรงงานของไทยจะต้องปรับให้สอดรับกับตลาดโดยขณะนี้กำลังหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่วางแนวทางพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะต้องเน้นให้การศึกษามุ่งไปสู่ไอที คอมพิวเตอร์ ภาษา ช่างกล ฯลฯรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ไปในทิศทางดังกล่าวประกอบด้วย เนื่องจากต้องยอมรับว่าด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ตลาดแรงงานเองก็เริ่มเปลี่ยนไปตัวอย่างใกล้ตัวเช่น สื่อสารมวลชน การธนาคาร แรงงานกลุ่มนี้เริ่มเป็นอาชีพเสี่ยง

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปี 2560 แนวโน้มการจ้างงานจะยังคงมีเพิ่มขึ้นจากปีนี้ตามทิศทางการลงทุนที่คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้นจากการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสหกิจและการลงทุนตรงจากต่างประเทศ(FDI) อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือแนวโน้มเด็กจบใหม่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมที่ปริญญาตรีที่ไม่ใช่สายวิชาชีพจะตกงานเพิ่มขึ้นดังนั้นรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนและวางเป้าพัฒนาคนที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม4.0 พร้อมกันนี้ควรทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์การเรียนสายอาชีพ

“รัฐเองจะต้องหามาตรการกระตุ้นให้ผู้ปกครองส่งลูกเรียนระดับ ป.ว.ช. ป.ว.ส. ให้มากขึ้นโดยชี้ให้เห็นประโยชน์ว่าสายนี้จบมาไม่ตกงานแล้วรายได้ยังดีเทียบเท่าจบปริญญาตรีเพราะตลาดแรงงานต้องการมาก”นายวัลลภกล่าว

สำหรับแนวโน้มการลงทุนปี 2560 คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีนี้โดยจะมาจาก 2 ส่วนสำคัญคือการลงทุนจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการลงทุนใน10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และส่วนที่ 2 คือการลงทุนจากเอกชนโดยเฉพาะการลงทุนตรงจากต่างประเทศ(FDI) ที่คาดว่าจะตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตต่อเนื่อง

” นโยบายจากรัฐบาลจีนต้องการส่งเสริมให้เอกชนจีนมาลงทุนต่างประเทศมากขึ้นและไทยยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ยังคงทยอยมาต่อเนื่องแม้ว่ากิจการขนาดใหญ่ๆ จะลดลงก็ตามแต่ที่มาก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0″นายวัลลภกล่าว

Credit manager

ใส่ความเห็น