ผลแห่งกรรมดี-กรรมชั่ว 10 ประการ จากชาติก่อนที่ส่งผลมาถึงชาตินี้ ! (1 แชร์ 1 ธรรมทาน)

 

(1 แชร์ 1 ธรรมทาน)

 

เพราะกรรมเป็นสิ่งที่จะส่งผลอย่างไม่รู้จบ โดยกรรมจากชาติที่แล้วก็จะส่งผลมายังชาตินี้ และกรรมจากชาตินี้ก็จะส่งผลไปยังชาติหน้าต่อไป ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทำนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว และกรรมไหนที่มีมากกว่ากัน ซึ่งเราก็จะพาคุณมาทำความเข้าใจกับผลของกฎแห่งกรรม 10 ข้อ ดังนี้

1.กรรมที่ทำให้มีเสื้อผ้าดีๆ สวมใส่

เกิดจากการที่คุณถวายจีวรแด่พระสงฆ์ในชาติที่แล้ว และการบริจาคเสื้อผ้าให้กับคนยากไร้

2.กรรมที่ทำให้อดอยากยากจน

เกิดจากการที่คุณเคยเป็นคนขี้เหนียวและไม่ยอมทำบุญกับวัดวาอาราม หรือทำทานกับคนยากไร้คนจน

3.กรรมที่ทำให้เป็นคนฉลาด

เกิดจากการที่คุณเคยทานมังสวิรัติในชาติก่อน และเคยเป็นพุทธมามกะด้วย รวมถึงคนที่กินเจก็เช่นกัน

4.กรรมที่ทำให้เป็นเด็กกำพร้า

เกิดจากการที่คุณเคยพรากสัตว์ในชาติก่อน โดยเฉพาะการพรากสัตว์จากพ่อแม่ และการยิงนก ตกปลา

5.กรรมที่ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง

เกิดจากการที่คุณ เคยถวายเงินเพื่อสร้างวัด สร้างโบสถ์ หรือสร้างวิหารในชาติก่อน

6.กรรมที่ทำให้เป็นคนโง่ปัญญาอ่อน

เกิดจากการที่เมื่อชาติก่อน คุณเคยหยาบคายต่อพ่อแม่ และด่าว่า เถียงพ่อแม่ด้วยคำหยาบเสมอ

7.กรรมที่ทำให้อายุสั้น

เกิดจากการที่คุณเคยฆ่าสัตว์มากมายในชาติก่อน รวมถึงการฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

8.กรรมที่ทำให้เป็นที่รักของใครต่อใคร

เกิดจากการที่คุณ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย และชอบผูกมิตรกับคนอื่นๆ ในชาติก่อน

9.กรรมที่ทำให้มีอายุยืน

เกิดจากการที่คุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา และทำบุญต่อสัตว์ โดยเฉพาะการให้ข้าวให้น้ำกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของทั้งหลาย

10.กรรมที่ทำให้คุณฆ่าเขา

เกิดจากการที่ในชาติที่แล้ว เขาเคยฆ่าคุณมาก่อน และจะวนเวียนอย่างนี้ต่อไปโดยไม่จบสิ้น เมื่อชาตินี้คุณฆ่าเขา ชาติต่อไปเขาก็จะฆ่าคุณอีก

และนี่ก็คือ ผลของกฎแห่งกรรมที่จะวนเวียนแบบนี้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เมื่อคุณทำกรรมดี ก็จะได้รับผลดีในชาติหน้า และเมื่อคุณทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลตามที่ทำในชาติหน้าเช่นกัน ดังนั้นชาตินี้จึงควรทำแต่ความดีและงดเว้นความชั่วให้มากที่สุด เพื่อจะได้ลดกรรมเก่าให้เบาบางลง และส่งผลให้สุขสบายในชาติหน้าต่อไปนั่นเอง

ใส่ความเห็น