สมคำร่ำลือ อย่าเอาเงินมาถวาย.. สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีวัดไร่ขิง 3 ครั้ง ไม่รับถวายเงินสักครั้ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้เสด็จเป็นประธานพิธีต่างๆที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มาแล้ว ถึง 3 ครั้ง

 

 

โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 6 เมษายน ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง
และล่าสุดวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ทรงเป็นประธานในพิธีประทานพัดพัฒนา โล่ ย่ามและเกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าอาวาสพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งวันนั้นก็ได้ประทานพระโอวาท ซึ่งยิ่งสร้างความเลื่อมใสต่อพระจริยวัตร

โดยเฉพาะพระโอวาทตอนหนึ่งที่ประทานว่า “วิสุงคามสีมา หมายถึง ที่ดินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์ เมื่อได้รับพระราชทานที่ดินจากพระเจ้าแผ่นดินไปแล้ว จึงมีหน้าที่ทำให้เกิดเป็นอุโบสถให้เสร็จเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อเป็นเครื่องฉลองพระราชศรัทธา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า อุโบสถ หรือ โบสถ์ เป็นชื่อสถานที่สำคัญที่สุดของวัด เจ้าอาวาสต้องไม่ลืมว่า อุโบสถไม่ใช่เป็นเพียงถาวรวัตถุเท่านั้น หากยังหมายถึงการสวดปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน เป็นเครื่องซักซ้อม ตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ทางพระวินัย และเป็นเครื่องสำแดงความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์ด้วย”

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวกรรมการวัดไร่ขิง ทราบว่า สิ่งที่ท่านทรงย้ำ อย่าเอาเงินมาถวาย นั้นเป็นพระจริยวัตรที่ท่านทรงปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการเสด็จเป็นประธานพิธีต่างๆ ที่วัดไร่ขิงทุกครั้ง ทรงไม่รับการถวายเงินจากวัด แต่อย่างใด

ใส่ความเห็น