แชร์ไปได้บุญ! สุดยอดคาถาเงินล้าน 2 ชุด บทสวดประจำตัว เงินทองไหลมาเทมา

คาถาเงินล้าน 2 ชุด บทสวดประจำตัว เงินทองไหลมาเทมา

ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องขยันทำงานเพื่อที่จะได้มีเงินทองเข้ามา ไม่ใช่อยู่เฉยๆ แล้วท่องแต่คาถาคงจะยากที่จะร่ำรวยได้

และที่สำคัญที่สุดทำตัวเองให้เป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้าง เพียงเท่านี้สิ่งดีๆ ที่นอกเหนือจากเงินทองก็จะไหลมาเทมาด้วยเช่นกันค่ะ

 

 

 

ชุดที่ 1

ตั้ง นะโม ๓ จบ

นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
(คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
(คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
(คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ
(คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ
(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา

(บูชา 30 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

 

ชุดที่ 2

(ตั้งนโม 3 จบ)

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะพุทธัสสะ สวาโหม สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ให้ว่าคาถานี้ 30 จบต่อวัน แต่ถ้าเป็นไปได้ควรทำให้ได้มากกว่าอายุ หรือคลอไปตลอดวันด้วยใจเป็นสมาธิ จะได้ผลเร็วขึ้น เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ ท่านบอกว่า คนที่สวดคาถานี้เป็นประจำจะมีความคล่องตัว ใครจะตกต่ำเราไม่ตกต่ำ การทำมาหากินคล่องตัว เพราะฉะนั้นจงอย่าประมาท เร่งภาวนาสั่งสมความดีช่วยงานพระศาสนา จะเป็นมงคลแก่ตนและครอบครัว

ใส่ความเห็น