คืนนี้ 4 ทุ่ม การทำพิธีขอพร เคล็ดลับ และวิธีขอเงินพระจันทร์ ต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง รีบแชร์เลย…….

คืนนี้ 4 ทุ่ม การทำพิธีขอพร เคล็ดลับ และวิธีขอเงินพระจันทร์ ต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง รีบแชร์เลย…….

เคล็ดลับ บทสวด และวิธีขอเงินพระจันทร์มาฝาก เผื่อใครอยากจะลองอธิษฐานขอพรจะได้ลองทำตามดู

 

 

เคล็ดลับ และวิธีขอเงินพระจันทร์  
การจัดเตรียมตัว
๑.ในตอนเช้าต้องทำบุญ ตักบาตร หรือถ้าสามารถบวชชีพรามณ์ นุ่งขาวห่มขาวถือศีล เข้าวัด เพื่อเปิดรับบุญให้มากขึ้น มีเคล็ดลับ คือ พยายามอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด   
๒. เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาทหรือมากที่สุดที่หาได้ และ กระเป๋าที่ใช้เป็นประจำ เพื่อเก็นเงินไว้ให้เต็มกระเป๋า ตลอดวันนั้น และห้ามเอาเงินที่จัดไว้ไปใช้จ่าย

***เคล็ดลับห้ามให้ใครมาทวงหนี้ หรือ ยืมเงินในวันนี้เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะเกิดลักษณะเช่นนี้ไป ๑ เดือนเต็มๆ ต้องรอไปแก้ในวันอมาวสีรอบเดือนหน้าเลย 
๓.บทสวดมนต์ต่างๆ ได้แก่
๓.๑สวดคำบูชาพระ                ๓.๒คำนมัสการพระรัตนตรัย        ๓.๓คำอาราธนาศีล 5
๓.๔คำนมัสการพระพุทธเจ้า     ๓.๕ บทสวดไตรสรณคมณ์          ๓.๖ศีล 5
๓.๗บทสวด ชุมนุมเทวดา
๔.สำหรับท่านที่สะดวกจะจัดโต๊ะบวงสรวง จะมีของบวงสรวง คือ ผลไม้มงคล พร้อมดอกไม้มงคล จำนวน ๒,๔,๕,๙ หรือ ๑๕ (อย่างแล้วแต่สะดวก) ธูป สำหรับจุดไหว้ ๑๕ ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์) เทียน ๒ เล่ม โดยการจัดแล้วแต่ความสะดวก

การทำพิธีขอพร

ในการขอพรจะต้องกระทำในช่วงเวลา ก่อน และหลังจุดพระจันทร์ดับ ประมาณ ๘-๑๒ ชั่วโมง ให้เริ่มจากจุดธูปเทียนบูชา ตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าจะขอพรโดยสวดบทุกบทที่เตรียมไว้แล้วจนมาจบที่บทสวดชุมนุมเทวดา จากนั้นให้นำเงินที่เตรียมไว้แล้วนำมากล่าวคำอธิษฐานว่า…

“ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต…….. [คำอธิษฐานของคุณ] ขอให้พระอาทิตย์ และพระจันทร์นำพาโชคลาภและความสำเร็จ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้สร้างสมมาแต่ในอดีต ปัจจุบัน เป็นพละปัจจัยทำให้มีความสุข สมหวังทุกประการ นับตั้งแต่วินาทีนี้ ตราบไปเมื่อหน้าเทอญ”

***เคล็ดลับ การขอพรจะต้องขอด้วยตนเอง จะขอแทนคนอื่นไม่ได้ และการขอพรต้องเป็นพรเพื่อตนเองเท่านั้น  อีกทั้งขอพรได้ไม่เกิน ๘ ข้อ

ข้อปฎิบัติข้อสุดท้าย

อย่าลืมอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญ หรือบริจาคตามที่สะดวก เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ , ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้น ทั้งนี้ คำอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ และในปัจจุบันคุณได้หมั่นทำบุญ ทำความดีหรือไม่ หากคำขอของคุณไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือเกินกว่ากฎแห่งกรรมคุณก็จะสมหวังสมปรารถนา…

ใส่ความเห็น