เเชร์ด่วน!! ใครลืมใบขับขี่ ปรับหนัก กม.ใหม่ออกมาเเล้วเเบบนี้ คนใช้รถ รีบอ่าน??

เเชร์ด่วน!! ใครลืมใบขับขี่ ปรับหนัก กม.ใหม่ออกมาเเล้วเเบบนี้ คนใช้รถ รีบอ่าน??

 

ระหว่างการปรึกหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปก็มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายใบขับขี่ หลังจากที่พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรว่าน่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษหนักกว่าเดิม โดยแต่เดิมนั้น ข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่แต่เดิมมีโทษจำคุก 1 เดือนเสียค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทเป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 1หมื่นบาท

 

 

 

แต่สำหรับคนที่มีใบขับขี่แต่ไม่ยอมพกติดตัวหรือลืมพกติตัวมา แต่เดิมเสียค่าปรับ 1,000 บาท แต่จะเพิ่มอัตราค่าปรับเป็น 5,000 -10,000 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดรถที่กระทำผิดได้เพราะปัจจุบันตามอำนาจพรบ.จราจรทางบกเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจยึดรถเจ้า หน้าที่ตำรวจต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายป.วิอาญาซึ่งใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้นส่ง ผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้เพิ่มโทษในกรณีการขับรถ ประมาทหวาดเสียวซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นและการขับรถในลักษณะ กีดขวางการจราจรส่งผลให้การจราจรติดขัดอาทิ ขับรถย้อนศรแซงรถในที่คับขันโดยการเพิ่มโทษให้เป็นความผิดลหุโทษและแก้ไข อัตราค่าปรับเป็น1,000-5,000บาทจากเดิมที่มีอัตราค่าปรับ 400-1,000บาทสำหรับ การเปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจเปรียบเทียบปรับได้ตามความ เหมาะสมแต่จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้บก.จร.สรุป เนื้อหาที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อเสนอสตช.พิจารณาต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เจ้า หน้าที่ตำรวจจราจรสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิมากยิ่งขึ้นอีก ทั้งอัตราค่าปรับในข้อหากระทำความผิดกฎหมายจราจรนั้นมีการบังคับใช้มานานยัง ไม่มีการปรับปรุงดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ที่มา : so.tsgclub.net/221/

 

 

ใส่ความเห็น