รู้ยัง ! รัฐบาลกำหนดวันหยุด 2560 ไม่มีวันที่ 5 พ.ค.แต่เพิ่มวันหยุด 28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

รู้ยัง ! รัฐบาลกำหนดวันหยุด 2560 ไม่มีวันที่ 5 พ.ค.แต่เพิ่มวันหยุด 28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

รัฐบาลกำหนดวันหยุดประจำปี 2560 แล้วไม่มีวันที่ 5 พฤษภาคมที่เคยเป็นวันฉัตรมงคล แต่มีวันหยุด 28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 โดยวันหยุดราชการประจำปีพ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้
วันหยุดในเดือนมกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา

วันหยุดในเดือนเมษายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์

วันหยุด ในเดือนพฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล

วันหยุด ในเดือนกรกฎาคม 2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุด ในเดือนสิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

วันหยุด ในเดือนตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

วันหยุด ในเดือนธันวาคม 2560

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ,วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี (วันเริ่มเทศกาลปีใหม่)

วันหยุดชดเชย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ใส่ความเห็น