เชิญเที่ยว งานเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจําปี 2560

 

เชิญเที่ยว งานเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจําปี 2560

 

 

กำหนดการจัดงานเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจําปี 2560
ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพัีนธ์ 2560 ณ บริเวณสนามที่ว่าการสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

*****
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

– การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร,สินค้า OTOP สะเมิง
– ชมการประกวดสตรอเบอรี่ และพืชผลทางการเกษตร
– ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ
– แอ่วกาดมั่วคัวฮอม
(กลางคืน)
– ชมการประกวดหนูน้อยสตรอเบอรี่
– ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

เวลา 09.00 น. – ขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ฯ เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน
เวลา 09.45 น. – ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอ สะเมิง
– ชมขบวนแห่บุปผชาติสตรอเบอรี่ของหน่วยงานต่าง ๆ
– ชมการประกวดเดินแบบ ชุดสบายสไตส์สตรอเบอรี่
เวลา 10.39 น. – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้มาร่วมงาน
– นายอำเภอสะเมิงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อประธานในพิธี
– พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
– ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมบริเวณงานประกอบด้วยร้านจำหน่ายสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ OTOP กาดมั่วคัวฮอม การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ การออกร้านของภาคเอกชน และแสดงกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา 14.00 น. – ชมการแข่งส้มตำสตรอเบอรี่
(กลางคืน)
– ชมการประกวดร้องเพลงลุกทุ่งแดนเซอร์
– ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

– การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร,สินค้า OTOP สะเมิง
– ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ
– แอ่วกาดมั่วคัวฮอม
(กลางคืน)
– ชมการประกวดธิดาชนเผ่า
– ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

– การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร,สินค้า OTOP สะเมิง
– ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ
– แอ่วกาดมั่วคัวฮอม
(กลางคืน)
– ชมการประกวดกิจกรรม to be number one
– ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

– การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร,สินค้า OTOP สะเมิง
– ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ
– แอ่วกาดมั่วคัวฮอม
(กลางคืน)
– ชมการประกวดธิดาสตรอเบอรี่สะเมิง
– ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ

ใส่ความเห็น