รีบๆเลย !! ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ผู้มีรายได้น้อย 2560 รู้ยัง ได้สวัสดิการอะไรบ้าง มาดูกันเลย!?

รีบๆเลย !! ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ผู้มีรายได้น้อย 2560 รู้ยัง ได้สวัสดิการอะไรบ้าง มาดูกันเลย!?

เตรียมพร้อมลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เดือนเมษายนนี้ เช็กอีกทีเราเข้าข่ายไหม พร้อมตอบข้อสงสัย เคยลงทะเบียนไปแล้วต้องมาลงทะเบียนซ้ำอีกไหม

ได้รับความสนใจอย่างมากกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 2559 หรือที่บางคนเรียกว่า ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการมาหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หนึ่งในนั้นก็คือการแจกเงิน 1,500-3,000 บาท ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กว่า 7 ล้านคน นั่นจึงทำให้คนที่พลาดการลงทะเบียนคนจนในปีแรกเรียกร้องให้เปิดลงทะเบียนคนจนอีกครั้งในปี 2560

ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้มติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วคนที่เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วเมื่อปี 2559 จะต้องมาสมัครใหม่หรือไม่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาบอกให้ทราบกัน

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เปิดรับสมัครวันไหน ?

สำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ทางกระทรวงการคลังระบุว่า จะเปิดรับสมัครในวันที่ 3-30 เมษายน 2560 จากปกติที่จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เนื่องจากมีประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในปี 2559 และเสียสิทธิให้ความสนใจกันมาก

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

ผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559

หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?

ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ เช่น

– รายได้ (เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ)
– การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
– หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)

ทั้งนี้การเปิดเผยทรัพย์สิน-หนี้สินดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลไว้ใช้ทำสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

เคยลงทะเบียนคนจนปี 2559 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2560 อีกไหม ?

ผู้ที่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไปแล้วในปี 2559 จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเช่นกันค่ะ โดยต้องกรอกข้อมูลใหม่ เพื่อรับสวัสดิการการช่วยเหลือจากรัฐ

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะได้สวัสดิการอะไรบ้าง ?

เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ทางกระทรวงการคลังระบุว่า สวัสดิการที่ผู้มาลงทะเบียนคนจนรอบใหม่จะได้รับก็อย่างเช่น

– บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคต เช่น การลดค่าน้ำ-ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่

– กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน

– เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพ

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ที่…

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย
– สำนักงานคลังจังหวัด

โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

ใช้หลักฐานอะไรในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ?

ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

นี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มีการประกาศออกมาเท่านั้นนะคะ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงใกล้วันเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กระปุกดอทคอมจะนำข้อมูลมาบอกให้ได้ทราบต่อไป

ใส่ความเห็น