ข่าวด่วนที่สุด** !! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา

ข่าวด่วนที่สุด** !! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา

 

 

โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราทั่วไป ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุดพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน : 127 อัตรา

ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน : 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน : 2 อัตรา

ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ : 12 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน : 12 อัตรา

ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน : 31 อัตรา

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน : 13 อัตรา

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน : 89 อัตรา

ตำแหน่ง ช่าง จำนวน : 120 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน : 10 อัตรา

2. อัตราภูมิภาค ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ตำแหน่ง ช่าง จำนวน : 142 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน : 9 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน : 19 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน : 12 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน : 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นักสืบ

ใส่ความเห็น