มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

 

มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

 

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (28 ธ.ค. ) ชาวมองโกเลียในตื่นตากับปรากฎการณ์ “เสาแสง”

 

ปรากฏการณ์ ปรากฎการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า (ภาพเอเจนซี)

 

เมื่อเวลาราว 19.30 ของวันจันทร์ (26 ธ.ค. ) อุณหภูมิในบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้ลดลงตัวจนถึงติดลบ 20 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฎการณ์ “เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย

ทั้งนี้ ปรากฎการณ์เสาแสงเกิดจากผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นลักษณะลำแสงพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า

 

ผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ภาพเอเจนซี)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

ปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ภาพเอเจนซี)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

ผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ภาพเอเจนซี)

 

 

 

ใส่ความเห็น