คนละครึ่ง

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส3 สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ทำแบบนี้!

 

14 มิ.ย.64 นี้ เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

**หากคุณเป็นผู้มีสิทธิเดิม (เคยได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 และ เฟส2) กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

แต่ถ้าคุณ ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน ก็ต้องลงทะเบียนในวันดังกล่าว โดยวิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3”  2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

1.1) เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ “คนละครึ่ง”

1.2) จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน”

1.3) ถัดมาระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วกด “ตกลงยินยอม”

1.4) จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน,  วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

1.5) จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

1.6) เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” (รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. ลงทะเบียนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” 

โดยวิธีการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” มีขั้นตอน ดังนี้

2.1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2.2) กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.3) รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

2.4) ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

2.5) เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

2.6) เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.7) ใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีแอพฯ “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

2.8) เสร็จสิ้นการชำระเงิน

“คนละครึ่งเฟส 3” เงินเข้าวันไหน? เช็คไทม์ไลน์!

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้วันละไม่เกิน 150 บาท และรับวงเงินสิทธิรวม 3,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ โดยวันที่จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้มีสิทธินั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

– ช่วงแรก เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

– ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

 

 

ใส่ความเห็น