ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน รอบ 2 ให้วงเงิน 5 หมื่น ยื่นกู้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน

ธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้มีรายได้ประจำยื่นขอกู้ฉุกเฉินรอบ 2 วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 175 บาท ผู้ที่จะยื่นกู้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน มีขั้นตอนการขอกู้อย่างไร เรามีคำตอบ

อ่าน  SCB ให้เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 10000 สมัครเสร็จรับเงินทันที 3 นาที รับเงิน

ธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียน กู้ ยืมเงิน รอบ 2 “สินเชื่อ ช่วยประชาชน ที่มีรายได้ประจำ” ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ให้กู้ได้ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อ เดือน และสามารถผ่อนชำระ ได้นาน 3 ปี ใช้สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง ที่เดือนเดียว เท่านั้น หรือ สเตทเมนท์ แค่ 3 เดือน แบ่งเบาความเดือดร้อนให้ประชาชน เริ่มเปิดยื่นกู้ ยืมเงิน ตั้งแต่ 4 ส.ค 2563 นี้ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ ของทางธนาคารออมสิน

ทางธนาคารออมสิน เปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน, คุณสมบัติผู้กู้ และขั้นตอนการขอกู้ มีดังนี้

อ่าน  สินเชื่อเงินให้กู้ยืมพรอมิส กู้ 300000 มีเงินเดือนแค่ 6000 ก็ยื่นกู้ได้

อ่าน  ออมสิน ให้ยืมเงิน 500-1000-3000 สินเชื่อประชาชนสุขใจ

วงเงินปล่อยกู้ – อัตราดอกเบี้ย

การปล่อยกู้ในครั้งนี้ ธนาคารออมสินยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) หรือตกที่เดือนละ 175 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

– อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน

– ใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อ่าน  สินเชื่อเงินให้กู้ยืมพรอมิส กู้ 300000 มีเงินเดือนแค่ 6000 ก็ยื่นกู้ได้

อ่าน  SCB ให้เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 10000 สมัครเสร็จรับเงินทันที 3 นาที รับเงิน

 

เอกสารที่ใช้

1. เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาใบสำคัญสมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

2. เอกสารทางการเงิน

– เอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ สามารถใช้บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ)
– สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

อ่าน  ออมสิน ให้ยืมเงิน 500-1000-3000 สินเชื่อประชาชนสุขใจ

ขั้นตอนการขอกู้

– ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู “ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ”

– คลิก ยินยอมรับทราบข้อตกลง

– กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

– รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS

– ติดต่อธนาคารตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับยื่นขอกู้

– รอผลพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด จัดทำนิติกรรมสัญญาฯ

– ติดต่อธนาคาร เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้เข้าบัญชี

อ่าน  SCB ให้เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 10000 สมัครเสร็จรับเงินทันที 3 นาที รับเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ใส่ความเห็น