แจกเงินเยียวยาบ้านละ 1,000 เงินเข้า 30 มิ.ย. 63

แจกเงินเยียวยา บ้านละ 1,000

26 มิถุนายน 2563 ข่าวช่องวัน รายงานกรณี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้ อนจากปัญหาการหยุดงาน ซึ่งได้รับผลกระท บจากการแพร่ระบาดโควิด-19  โดยเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

โดยตรวจสอบพบว่า มีครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ครัวเรือน แต่เมืองพัทย า ยังไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเหมือนองค์กรปกครองส่วนบริหารท้องถิ่นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปกครองรูปแบบพิเศษ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และยังไ ม่มีข้อบัญญัติรองรับ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา

 

รวมถึงการส่งเรื่องขออนุมัติไปยัง จ.ชลบุรี และกระทรวงมหาดไทย กระทั่งมีหนังสือลงนามเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทย า เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะเบิกถอนเงินสดออกจากธนาคารกรุงไทย และแบ่งทีมไปยังธนาคารต่าง ๆ ของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ซึ่งคาดว่าภายในวันที่อังคาร ที่ 30 มิถุนายน จะผู้ลงทะเบียนทั้ง 9,759 ครัวเรือน จะได้รับเงินครบทุกคนแน่นอน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน

ใส่ความเห็น