ข่าวดี !! บัตรคนจนเพิ่มสิทธิ เข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่ปีใหม่ 2562

21 ธันวาคม 2561 เฟซบุ๊ก องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand มีการโพสต์ถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการเข้าสวนสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้

“โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม 62 เพียงผู้ถือบัตรฯ แสดงบัตรฯ พร้อมบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่หน้าสวนสัตว์ สามารถเข้าฟรี 1บัตร/1คน (ไม่ได้หักเงินในบัตร) สวนสัตว์ในสังกัดทั้งหมด 6 แห่ง

-สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

-สวนสัตว์เชียงใหม่

-สวนสัตว์นครราชสีมา

-สวนสัตว์สงขลา

-สวนสัตว์อุบลราชธานี

-สวนสัตว์ขอนแก่น”

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เฟซบุ๊ก องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand

ใส่ความเห็น