บุญใหญ่ไม่ใช้เงิน…แต่ได้บุญมาก ส่งผลฉับพลันทันทีในชาตินี้

การสร้างบุญแม้ไม่ได้หวังผลอะไร

ทำเพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อชำระจิตใจ  ทอนกิเลส ความเห็นแก่ได้ โลภโมโทสัน  แต่ตามกฎแห่งกรรม ใครทำอะไรต้องได้ผลที่ทำ

ผลบุญนั้น ต้องส่งผลต่อผู้สร้าง  ไม่มีใครห้ามได้  ในภาวะที่ไม่ดี ที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยตัวเอง  มีการสร้างบุญใหญ่มาก ได้ผลมาก  ที่ทำในทุกวัน ชีวิตดีทุกวัน  และเห็นผลกันทันที ครบถ้วนทั้งทาน ศีล เจริญภาวนา  บันไดสามขั้นแห่งบุญในทุกวัน

เริ่มจากตื่นขึ้นมาต้องตั้งจิตให้มั่น  ตั้งใจ ตั้งสติ มีเจตนาอย่างแรงกล้า ไม่ทำทำบาปทั้งปวง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ลดให้มากที่สุด ละให้เต็มกำลัง  จนถึงเลิกทำชั่วทั้งปวง

การลด ละ เลิกบาปกรรม คือ ฐานแรก เปิดจิตให้อยู่ในฝ่ายกุศล

ทานนั้นคือ การให้ ไม่มีเงินไม่มีวัตถุทาน  ก็ทำได้บุญมากเช่นกัน

เอาตัวเราเองเป็นวัตถุทาน เอาจิตที่บริสุทธิ์ของเรา  แรงกายของเราเป็นวัตถุทานที่ดีเลิศได้ ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยน ด้วยตาที่เมตตา

ด้วยคำพูดที่คนฟังแล้วเกิดกำลังใจ  เกิดความสุข ด้วยกำลังกายที่ลงทำเพื่อเกิดประโยชน์ ไม่มีโทษ

การยกโทษ การให้อโหสิกรรมผู้อื่น  ให้อภัย มีเมตตาด้วยจิตบริสุทธิ์  เป็นทานยิ่งใหญ่ ไม่ใช้เงินเลยแม้แต่สลึง

ทุกวันทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น กรรมที่คนอื่นละเมิด ทำให้เราช้ำใจ ยกขึ้นเหนือหัวถวายพระพุทธเจ้าเลย  อีกทั้งได้ฝึกจิตให้เข้าใจโลก เข้าใจธรรม  มารไม่มี บารมีไม่เกิด

ศีล นั้นง่ายนิดเดียว ไม่ต้องไปกลัว  ศีลอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่ที่พระ  เช้าตื่นมา ตั้งใจไม่ผิดศีล เอาครบ5ข้อยิ่งดี

ถ้าในแต่ละวันพลั้งเผลอศีลขาด ก็ตั้งใจใหม่  ก่อนนอนทบทวนดูว่า เรามั่นคงในศีลได้มากน้อยเท่าไหร่ พรุ่งนี้เอาใหม่ ตั้งใจใหม่  ทำต่อเนื่องทุกวันๆ บุญมหาศาล

การเจริญสมาธิภาวนา หลายคนบอกว่าไม่มีเวลา  ตั้งหาที่เงียบๆ นั่งหลับตา  การเจริญสมาธิภาวนาทำได้ทุกเวลา ได้ทุกที่

ทำงานอยู่ก็เจริญสมาธิ พักอยู่ก็ทำได้

ใช้เวลานาที่ สองนาทีพิจารณาโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยหนอ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ใช้เวลาแต่ละช่วงให้เกิดบุญมากที่สุด

ตั้งอยู่ ตั้งอย่างไรตั้งแบบสง่า ตั้งแบบสงบ  ตั้งแบบเข้าใจโลก หรือหลงโลก

 

เมื่อทำครบในแต่ละวัน หรือได้แค่ทาน ได้ศีล ได้เจริญภาวนา ขาดขั้นไหนไม่ต้องกังวล  ให้ยกเหนือจิต น้อมจิตถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ที่เคยมีมาทุกอสงไขย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาส่งผล  ในเรื่องต่างๆที่เดือดร้อนแบบเจาะจงเลยว่าเรื่องอะไร

ทำแบบนี้ทุกๆ วัน มาดูกัน กรรมดีที่เพียรสร้าง  บุญใหญ่ที่เพียรทำไม่หยุด  จะส่งผลอย่างไร  ไม่ต้องเชื่อ ทำเลย พิสูจน์เลย

 

บุญใหญ่จากทาน ศีล เจริญภาวนา  ยังมีอีกหลายวิธี หลายระดับ  จากหยาบไปถึงละเอียด

ขอให้มั่นใจ…บุญเป็นที่พึ่งได้จริง  เห็นกันในชาตินี้เลย…ไม่ต้องรอ

 

ที่มา ธ.ธรรมรักษ์

ใส่ความเห็น